Zuzana Želinská novou členkou Správnej rady klastra Košice IT Valley

Minulotýždňové Valné zhromaždenie klastra Košice IT Valley malo v programe, okrem rekapitulácie výsledkov činnosti za rok 2021 aj prezentáciu vízie, ktorú budú drivovať noví členovia Správnej rady. Ness Košice po krátkej pauze ako zakladajúci člen svoju účasť v IT Valley opäť obnovil a je nám veľkou cťou, že v rámci volieb členov Správnej rady sa dôveru členov podarilo získať aj Zuzane Želinskej, konateľke a finančnej riaditeľke spoločnosti Ness Košice. V 11-člennej správnej rade tak bude mať možnosť aktívne participovať na ďalších aktivitách dynamicky sa rozvíjajúceho klastra.   

Zuzana Želinská, konateľka a finančná a prevádzková riaditeľka Ness Košice: „Svoje zvolenie beriem veľmi zodpovedne a bude mi veľkou cťou, ak budem môcť zúročiť svoje vedomosti, skúsenosti a obohatiť tak klaster IT Valley, ktorého potenciál verím môžeme spoločnými silami aj naďalej zveľaďovať a posúvať jeho hranice.  Zázemie IT sektora v regióne posilníme vytváraním atraktívneho IT prostredia pre investorov, ale aj IT komunitu, ktorá si tu nájde dlhodobo uplatnenie, čo v značnej miere verím prispeje aj k zlepšeniu ekonomickej pozície regiónu.

Verím, že združenie IT Valley bude do budúcna ďalej napredovať a aj vďaka svojej pridanej hodnote v čo najlepšom svetle významne reprezentovať nielen mesto Košice, ale v konečnom dôsledku aj našu krajinu. 

Spoločnosť NESS KOŠICE sa usiluje aktívne prepájať business prostredie a sektory akými sú školstvo, veda a výskum, v čom vidím aj významnú synergiu práve s IT Valley aktivitami. 

Nakoľko je IT Valley združenie postavené práve na princípe angažovanosti a spolupráce, verím, že spoločnými silami sa nám podarí dosahovať výsledky a ciele ešte efektívnejšie, čo bude prínosom pre celý IT sektor.