Media

Platforma pre zdieľanie plateného športového obsahu

DAZN je platforma on-demand TV umožňujúca koncovým zákazníkom pozeranie vybraných športových podujatí za poplatok.

DAZN je svetovým lídrom v streamovaní športového obsahu, ktorý spolupracuje s prominentnými ligami a športovými asociáciami po celom svete.

A platform for sharing paid sports content

DAZN is an on-demand TV platform that allows end customers to watch selected sporting events for a fee.

DAZN is a world leader in streaming sports content, working with prominent leagues and sports associations around the world.

Career