Matrix

Interný projekt určený pre zákazníkov Ness Košice

Víziou projektu je využitie Machine Learning a Forecast services za účelom zlepšenia efektivity Agile tímov a vytvorenia predikcií pre ďalšie iterácie projektov zákazníkov Ness Košice. Projekt Matrix zabezpečuje prehľadné metriky mapujúce procesy a ich efektivitu pri vývoji produktov pre zákazníkov.

Techstack: Serverless platform, Amazon Cloud Services, Javascript, Reac, Node.js, HTML-CSS, Automation API testing, JSON, AI/ML, Agile.

Požiadavky: Node.js, React

Kariéra