Transportation

Riešenia pre verejnú hromadnú dopravu

Náš klient je najväčším autobusovým prepravcom v Spojenom kráľovstve. Jeho flotila viac ako 12000 autobusov, o ktorej prevádzku sa stará vyše 40 000 zamestnancov, a ktorá uskutoční ročne viac ako 650 000 000 jázd. Veľký význam pre hromadnú dopravu majú aj dcérske spoločnosti klienta v USA a Kanade. Táto firma so 40-ročnou históriou aktuálne prechádza digitálnou transformáciou a stáva sa AWS native spoločnosťou.

Public transport solutions

Our client is the largest bus operator in the UK. Its fleet of more than 12,000 buses, operated by more than 40,000 employees, makes more than 650,000,000 journeys a year. The client’s subsidiaries in the USA and Canada are also of great importance for public transport. This company with a 40-year history is currently undergoing a digital transformation and is becoming an AWS native company.

Career