Privacy Policy

O spoločnosti Ness

Spoločnosti skupiny Ness (“Ness” alebo “My”) pôsobia v rámci viacerých jurisdikcií. Táto smernica o ochrane osobných údajov stanovuje, ako spoločnosť Ness bude zhromažďovať a používať vaše osobné údaje. Akákoľvek právnická osoba uvedená v časti “Spoločnosti skupiny Ness”, s ktorou ste mali kontakt, bude “prevádzkovateľom” vašich osobných údajov pre účely zákonov o ochrane vašich osobných údajov, kde sa tieto uplatňujú. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s inými právnickými osobami Ness na nižšie uvedené účely.

Informácie, ktoré zhromažďujeme pri interakcii s nami

Ak nás kontaktujete:

Môžete použiť náš formulár žiadosti o informácie GDPR, aby ste nás kontaktovali v súvislosti so svojimi osobnými údajmi, ktoré sú evidované. Budeme zhromažďovať informácie, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina bydliska a pracovisko. Tieto informácie použijeme, aby:

 • sme odpovedali na všetky otázky alebo sťažnosti, ktoré nám predložíte; a
 • sme poskytli akékoľvek rady alebo pomoc, ktoré od nás požadujete

Našim právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri kontakte s nami, je, že je to nevyhnutné pre  naše legitímne záujmy pri vedení a rozvoji nášho podnikania a plnení a očakávaní požiadaviek našich súčasných a budúcich zákazníkov.

Ak nám zadáte objednávku alebo požiadate o služby:

Ak  vy alebo váš zamestnávateľ zaangažujete Ness do poskytovania služieb, budeme o vás zhromažďovať informácie prostredníctvom našich bežných obchodných interakcií. Informácie, ktoré zhromažďujeme, budú obsahovať vaše meno, zamestnávateľa, podrobnosti o zamestnaní, kontaktné údaje a lokáciu. Tieto informácie použijeme, aby sme:

 • komunikovali s vami a poskytli požadované služby;
 • uchovávali naše interné záznamy;
 • v prípade potreby získali poradenstvo od profesionálnych poradcov a
 • dodržiavali povinnosti, ktorým podliehame podľa platných zákonov, a vymáhali a chránili naše práva.

Kontakt, ktorý môžete mať s Ness offline:

Ness a naši zamestnanci môžu zhromažďovať informácie o vás, ak sa zúčastňujete na podujatí, ktoré usporadúvame alebo na ktorom sme zastúpení. Zhromažďujeme o vás obmedzené osobné údaje, ako je vaše meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto informácie použijeme, aby sme:

 • preskúmali a zodpovedali všetky otázky, ktoré nám predkladáte;
 • vám posielali pravidelné aktualizácie týkajúce sa produktov a služieb Ness a
 • dodržiavali povinnosti, ktorým podliehame podľa platných zákonov, a vymáhali a chránili naše práva.

Našim právnym základom pre spracovanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri kontakte s nami, je, že je to nevyhnutné pre  naše legitímne záujmy pri vedení a rozvoji nášho podnikania a plnení a očakávaní požiadaviek našich súčasných a budúcich zákazníkov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky

Zhromažďujeme iné ako osobné údaje o vašej návšteve našej webovej stránky. Tieto údaje môžu obsahovať Uniform Resource Locator (URL), z ktorého ste práve prišli (či už je táto URL na našom webe alebo nie), z ktorej URL idete ďalej (či už je táto URL na našom webe alebo nie) a aký prehliadač používate. Tieto údaje sa v prvom rade používajú na analýzu prevádzky na webe a na zlepšenie funkčnosti a obsahu webovej stránky a neobsahujú žiadne osobné údaje, ktoré môžu patriť vám alebo inej osobe.

Zdieľanie osobných informácií

Vaše osobné údaje poskytneme:

 • právnickým osobám v rámci spoločností skupiny Ness, ako sú uvedené v časti “Spoločnosti skupiny Ness”;
 • tretím stranám, ktoré pomáhajú pri navrhovaní, vývoji a konštrukcii našich produktov a softvéru v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie všetkých vašich požiadaviek;
 • našim poskytovateľom služieb, ako sú IT hostingové spoločnosti, poskytovateľom služieb podpory a systému manažérstva vzťahov so zákazníkmi. Sú to okrem iných Google Analytics, HubSpot a Microsoft Dynamics CRM;
 • profesionálnym poradcom, ako sú právnici, účtovníci, audítori a finanční poradcovia;
 • regulačným orgánom vrátane daňových úradov a
 • orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným súdom, ak máme zákonnú povinnosť zverejniť vaše údaje alebo ak sme oprávnení tak urobiť, aby sme chránili alebo hájili naše práva.

Pre využitie cookies a podobných technológií:

 • Niektoré funkcie  webovej stránky sú dostupné iba prostredníctvom použitia cookies alebo funkčne ekvivalentnej technológie (ďalej spoločne len „cookies“). Cookies napríklad pomáhajú znižovať počet prípadov, kedy je potrebné pri používaní webovej stránky zadať určité údaje. Cookies môžu tiež pomôcť pri poskytovaní obsahu a služieb, ktoré sú zamerané na vaše konkrétne záujmy alebo preferencie. Cookies nám tiež umožňujú zhromažďovať informácie o vašej návšteve webových stránok. Cookies sa ukladajú lokálne na vašom zariadení, nie na serveri webovej stránky.

  Ak váš prehliadač túto funkciu má, môžete kedykoľvek odmietnuť cookies. Ak tak urobíte, možno nebudete môcť na webe používať určité funkcie, ktoré závisia od informácií súvisiacich s cookies a môže sa od vás vyžadovať, aby ste počas relácie znova zadávali niektoré údaje častejšie.

  Vaše nastavenia cookies môžete ovládať tak, aby prijímali alebo deaktivovali cookies. Nižšie je uvedený zoznam typov cookies prvej a tretej strany, ktoré sú umiestnené na našom webe:

  Google:

  _gat
  Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na zníženie počtu požiadaviek.

  (Expiruje:  po 1 minúte)

  _gid
  Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na rozlíšenie používateľov.

  (Expiruje: po 24 hodinách)

  _ga
  Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na rozlíšenie používateľov.
  (Expiruje: po 2 rokoch)

  HubSpot:

  __hstc
  The main cookie for tracking visitors. It contains the domain, utk (see below), initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session).
  (Expires: 2 years)

  hubspotutk
  This cookie is used for to keep track of a visitor’s identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts.
  (Expires: 10 years)

  __hssc
  This cookie keeps track of sessions. This is used to determine if we should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp.
  (Expires: 30 min)

  __hssrc
  Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set. We set it to 1 and use it to determine if the user has restarted their browser. If this cookie does not exist when we manage cookies, we assume it is a new session.
  (Expires: None. Session cookie)

  CloudFlare:

  __cfduid
  Súbor cookie CloudFlare používa doplnok „Gravity Forms to HubSpot“ na identifikáciu dôveryhodného webového prenosu pri poskytovaní informácií do HubSpot. Rozlišuje používateľov za zdieľanou IP adresou a uplatňuje na nich nastavenia zabezpečenia.
  (Expiruje: po 1 roku a 6 mesiacoch)

  Medzinárodné prenosy osobných údajov

  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom mimo európskeho hospodárskeho priestoru vrátane spoločností skupiny Ness v Izraeli, Indii, Singapure, Spojených štátoch a Kanade. Zabezpečíme, aby sa všetky prenosy uskutočňovali v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a v prípade potreby aj uzatvorením dohôd o prenose údajov. Ak by ste chceli získať viac informácií o spôsobe prenosu vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom našej stránky „Contact Us“ na našej webovej stránke.

  Aktualizácie Ness

  Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme pre vás aktualizovali informácie o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Ness. Odber týchto správ môžete zrušiť kliknutím na odkaz „Unsubscribe“ v e-maile, ktorý vám posielame.

  Ochrana vašich údajov

  Staráme sa o ochranu vašich osobných údajov, ako je napríklad registrácia používateľa, prihlásenie používateľa, relácie používateľa a elektronická komunikácia smerom k nám a od nás. Staráme sa o ochranu vašich osobných údajov, ako je napríklad registrácia používateľa, prihlásenie používateľa, relácie používateľa a elektronická komunikácia smerom k nám a od nás. To okrem iného zahŕňa použitie štandardných techník, ako sú brány firewall, šifrovanie a monitorovanie webových stránok. Bohužiaľ, žiadny prenos dát cez internet nemôže byť garantovaný tak, aby bol na 100% bezpečný. V dôsledku toho, zatiaľ čo sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nie sme schopní zaistiť alebo zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré prenášate na webovú stránku alebo z nej.

  Uchovávanie osobných údajov

  Obdobie, počas ktorého budeme uchovávať osobné údaje, sa bude líšiť v závislosti od účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako aj od požiadaviek platných zákonov alebo nariadení. Napríklad, ak nám boli poskytnuté vaše osobné údaje v súvislosti s objednávkou produktu alebo služby, budeme ich uchovávať tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie daného produktu alebo služby, a dovtedy, kým bude možné podať akýkoľvek právny opravný prostriedok v súvislosti s tým.

  Vaše práva

  V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás máme,  máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. K nim môže patriť právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, alebo získať kópiu osobných údajov v strojom čitateľnom formáte, požiadať o ich vymazanie alebo opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov. Môžete mať tiež právo požiadať nás o obmedzenie toho, ako spracovávame vaše osobné údaje alebo odvolať váš súhlas s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje. Ak chcete predložiť požiadavku, kontaktujte nás tu.

  Môžete mať tiež právo podať sťažnosť na použitie vašich osobných údajov úradu pre dohľad, ktorý dohliada na príslušné zákony o ochrane údajov.

  Ďalšie informácie

  Táto smernica sa vzťahuje iba na údaje zhromaždené spoločnosťou Ness. Na údaje, ktoré poskytnete alebo ktoré zhromažďujú webové stránky tretích strán, sa môžu vzťahovať zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok, ak existujú. Spoločnosť Ness vám odporúča prečítať si všetky takéto zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach tretích strán, ktoré navštívite. Je výhradnou zodpovednosťou týchto tretích strán dodržiavať všetky príslušné obmedzenia týkajúce sa zverejňovania vašich osobných údajov. Spoločnosť Ness, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, zmocnenci, poskytovatelia služieb a zástupcovia nenesú zodpovednosť za neoprávnené použitie alebo zverejnenie vašich osobných údajov treťou stranou.

  Zmeny tejto smernice

  Dátum poslednej aktualizácie: 23. máj 2018

  Zmeny tejto smernice o ochrane osobných údajov zverejníme online. Dátum poslednej zmeny môžete zistiť zaregistrovaním dátumu účinnosti týchto dokumentov. Odporúčame vám pravidelne revidovať smernicu o ochrane osobných údajov.