IoT

Aplikácie pre monitoring prevádzky priemyselných turbín

Solar Turbines je dcérska spoločnosť známej žlto-čiernej korporácie Caterpillar so sídlom v San Diegu v Californii a patrí medzi popredných svetových výrobcov priemyselných turbín. Viac ako 15 tisíc turbín rozmiestnených po celom svete produkuje ročne vyše 2 miliardy prevádzkových hodín. Tieto turbíny sa využívajú v rôznych oblastiach, ako napríklad:

  • prenos zemného plynu alebo ropy cez potrubie,
  • výroba elektrickej energie pre ropné plošiny, lode, nemocnice alebo univerzity (jedna turbína dokáže zásobiť elektrinou cca 20 tisíc domov),
  • výroba termálnej energie využívanej pre farmaceutický alebo potravinársky priemysel.

Náš odborný tím v Ness KDC má viac ako 100 IT špecialistov. Našou úlohou je vývoj webových, mobilných a desktopových aplikácií pre Solar Turbines, ako aj pre ich koncových zákazníkov. Tieto aplikácie slúžia na zber a monitoring rôznych dát sledujúcich kritické parametre turbíny, ako napríklad teplota, vibrácia alebo rotácia. To umožňuje včasnú opravu komponentov a zabraňuje výskytu neplánovaných odstávok turbíny.

Kariéra