IoT

Aplikácie pre monitoring prevádzky priemyselných turbín

Solar Turbines je dcérska spoločnosť známej žlto-čiernej korporácie Caterpillar so sídlom v San Diegu v Californii a patrí medzi popredných svetových výrobcov priemyselných turbín. Viac ako 15 tisíc turbín rozmiestnených po celom svete produkuje ročne vyše 2 miliardy prevádzkových hodín. Tieto turbíny sa využívajú v rôznych oblastiach, ako napríklad:

  • prenos zemného plynu alebo ropy cez potrubie,
  • výroba elektrickej energie pre ropné plošiny, lode, nemocnice alebo univerzity (jedna turbína dokáže zásobiť elektrinou cca 20 tisíc domov),
  • výroba termálnej energie využívanej pre farmaceutický alebo potravinársky priemysel.

Náš odborný tím v Ness KDC má viac ako 100 IT špecialistov. Našou úlohou je vývoj webových, mobilných a desktopových aplikácií pre Solar Turbines, ako aj pre ich koncových zákazníkov. Tieto aplikácie slúžia na zber a monitoring rôznych dát sledujúcich kritické parametre turbíny, ako napríklad teplota, vibrácia alebo rotácia. To umožňuje včasnú opravu komponentov a zabraňuje výskytu neplánovaných odstávok turbíny.

Applications for monitoring the operation of industrial turbines

Headquartered in San Diego, California, USA, our client, a subsidiary of famous black-and-yellow Caterpillar Inc., is one of the world’s leading manufacturers of industrial turbines, with more than 15,000 units and over 2 billion operating hours all over the world. Turbines are used in many areas e.g:

• Pipeline transmission of natural gas and crude oil

• Generation of electricity (for example, 1 turbine can supply electricity for approximately 20 000 households)

• Production of thermal energy for the pharmaceutical and food industries.

Ness KDC team has more than 90 IT specialists. We develop web, mobile, and desktop applications that are used by both Solar personnel and their end customers. These applications serve Solar personnel in the process of acquiring and monitoring various data from turbines which help to monitor critical turbine parameters such as temperature, vibrations, or rotations to predict turbine behavior and avoid possible operational outages.

We have established a good working partnership with Solar and have become an essential part of the Solar IT team. Check 6 reasons, why it’s great to join the team

Career