Telematics

Komplexné riešenia v oblasti telematiky

Pre spoločnosť Masternaut, dcérsku spoločnosť skupiny Michelin Group, je hlavným cieľom poskytovať udržateľnú mobilitu prostredníctvom konektivity. Ako jeden najväčších poskytovateľov služieb v oblasti telematiky flotíl, s vedúcou pozíciou v UK a Francúzsku, poskytuje Masternaut pre podniky riešenia týkajúce sa sledovania flotíl a optimalizáciu, manažment pracovných postupov, bezpečnosť riadenia a zlepšovanie správania a taktiež redukciu emisií CO2.

Produkty spoločnosti Masternaut prinášajú sériu podstatných benefitov akými sú bezpečnejšia prevádzka, školenia pre manažérov a šoférov flotíl, redukciu operatívnych nákladov, zvyšovanie kvality služieb a udržatelnosť. Všetky tieto benefity momentálne využíva portfólio viac ako 10,000 zákazníkov.

Mastenaut pod hlavičkou skupiny Michelin Group skrýva obrovský inovačný potenciál a priestor pre svoj rast a preto sa po citlivom výbere rozhodol rozšíriť svoje kapacity a už štvrtým rokom má vysoko špecializovaný tím v košickom Nesse, ktorý pracuje s najtrendovejšími technológiami a metodológiami – Mobile Applications, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Machine Learning, PaaS, Agile a mnoho ďalších.

Okrem zaujímavej práce ma celý tím možnosť podieľať sa aj na inovatívnych a progresívnych eventoch ako Hackathon v anglických a francúzskych vývojových centrách, Testers Days a Developer Days, ktoré tradične ústia v zvyšovanie efektivity a nové produkty, ktoré majú ozajstný dopad na stratégiu firmy.

Dôkazom dôvery nášho dlhoročného ceneného partnera je partnerstvo na najväčšom triatlone v Kosičiach – Ness City Triatlone.

Kariéra