Telematics

Komplexné riešenia v oblasti telematiky

Hlavným cieľom nášho klienta je poskytovať udržateľnú mobilitu prostredníctvom konektivity. Ako jeden najväčších poskytovateľov služieb v oblasti telematiky flotíl, s vedúcou pozíciou v UK a Francúzsku, poskytuje pre podniky riešenia týkajúce sa sledovania flotíl a optimalizáciu, manažment pracovných postupov, bezpečnosť riadenia a zlepšovanie správania a taktiež redukciu emisií CO2.

Produkty nášho klienta prinášajú sériu podstatných benefitov akými sú bezpečnejšia prevádzka, školenia pre manažérov a šoférov flotíl, redukciu operatívnych nákladov, zvyšovanie kvality služieb a udržatelnosť. Všetky tieto benefity momentálne využíva portfólio viac ako 10,000 zákazníkov.

Náš zákazník skrýva obrovský inovačný potenciál a priestor pre svoj rast a preto sa po citlivom výbere rozhodol rozšíriť svoje kapacity a už štvrtým rokom má vysoko špecializovaný tím v košickom Nesse, ktorý pracuje s najtrendovejšími technológiami a metodológiami – Mobile Applications, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Machine Learning, PaaS, Agile a mnoho ďalších.

Okrem zaujímavej práce ma celý tím možnosť podieľať sa aj na inovatívnych a progresívnych eventoch ako Hackathon v anglických a francúzskych vývojových centrách, Testers Days a Developer Days, ktoré tradične ústia v zvyšovanie efektivity a nové produkty, ktoré majú ozajstný dopad na stratégiu firmy.

Dôkazom dôvery nášho dlhoročného ceneného partnera je partnerstvo na najväčšom triatlone v Košiciach – Ness City Triatlone.

Sophisticated solutions in the field of telematics

With more than 10,000 customers, our customer is a European market leader in the field of telematics. It mainly specializes in the management of fleets and staff, and services in the area of asset monitoring.

Customers use the benefits of our customer products for the smooth running of their companies, cost-saving, and effective use of assets as well as for boosting the safe operation of their vehicle parks.

Our customer has immense innovational potential and space for growth, hence its decision, after a careful selection process, to expand its production by opening a new development center at Ness Košice. This has allowed our team to work with some of the most cutting-edge technology and methodologies in the world: Mobile Applications, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Machine Learning, and Agile (Scrum, Kanban, Extreme Programming, and Test Driven Development).

The newly formed core team in Košice participates in the development and testing of key components and products and comes up with innovative solutions and ideas for improvement.

Thanks to the quality of our work, our customer is planning to expand its team at Ness and take on another group of talented mobile application and platform developers and test engineers. Each member of the team will have an opportunity to become actively involved in a “Hackathon” event in the customer’s English and French development centers.

Career