Intelligent transport

Inteligentné riešenia pre dopravu v európskych mestách

VIX Technology je jedným z najväčších hráčov na poli rezervačných systémov a výdaja cestovných lístkov na svete. Jeho produkty pomáhajú zefektívňovať a sprístupňovať modernú hromadnú dopravu vo veľkých svetových mestách. Spolupracuje s vyše 200 miestnymi prepravcami a jeho systémy spracúvajú viac ako päť miliárd transakcií ročne. Svoje riešenia dodáva už 25 rokov a celý čas sa drží na špici technologického vývoja vo svojej oblasti. Vďaka najnovším technológiám umožňuje cestujúcim nákup lístkov prostredníctvom smartfónov, čo im uľahčuje cestovanie v každodennom uponáhľanom rytme.

Tím v Ness KDC pracuje na vývoji viacerých inteligentných riešení pre hromadnú dopravu na celom svete. Košický tím sa podieľa okrem iného na vývoji nového rezervačného systému, ktorý integruje riešenia tretích strán a ktorý bude využívaný v celom Spojenom kráľovstve. Pracujeme aj na už spomínanej mobilnej aplikácii, ktorá umožňuje nákup cestovných lístkov, prezeranie prehľadného real-time zobrazenia polohy autobusov či inteligentné plánovanie trás. Ďalší tím v Košiciach pracuje na najnovšej generácii predajných automatov v autobusoch a vlakoch, kde v súčasnosti dopĺňame možnosť platby platobnou kartou bez nutnosti vlastnenia karty daného prepravcu.

Intelligent transportation solutions in European cities

Our client is one of the world’s biggest players in the field of reservation systems and the issue of travel tickets, their products help to make public transport more efficient in many of the world’s biggest cities. The client cooperates with more than 200 public transport providers with their system processing more than five billion transactions per year. The company has been on the cutting edge in this field for 25 years and thanks to new technology, can now enable travelers to buy tickets by smartphone, a big timesaver in our hectic modern world.

One of our teams is working on the development of several intelligent solutions for public transport systems around the world. Amongst other projects, we are working on developing a new reservation system integrating third-party solutions that will be used all over the UK. We are also working on the abovementioned mobile application that will enable the purchase of travel tickets, real-time viewing of a bus’s location, and intelligent route planning. Another team in Košice is working on the latest generation of ticket machines in buses and trains, creating a new method of payment by which passengers can use a payment card without having to own the card of the given transport company.

Career