Digitálne mapy

Digitálne mapy pre navigáciu v automobiloch

HERE je spoločnosť v spoluvlastníctve nemeckých automobiliek Audi, BMW a Daimler. Je orientovaná na poskytovanie dát pre podklady digitálnych máp, rôznych podporných technológií a služieb pre automobilový, spotrebiteľský a podnikový sektor. Technológia klienta je založená na cloud-computing modely, v ktorom sú lokalizačné údaje a služby uložené na vzdialených serveroch, takže užívatelia k nim majú prístup bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.

Produkt nášho klienta zachytáva lokalizačný obsah, napríklad cestných sietí, budov, parkov a stereotypy každodennej cestnej premávky. Takýto obsah potom ďalej predá alebo licencuje spolu s navigačnými službami a riešeniami iným podnikom, ako Alpine, Garmin, BMW, Oracle alebo Amazon.com. Okrem toho poskytuje služby vo forme ucelenej platformy pre rôzne mobilné zariadenia a operačné systémy, služby na zisťovanie polohy pre vlastné aplikácie, ale i riešenia pre GIS a klientov, vládne inštitúcie a obohacuje hlavných poskytovateľov mapových služieb, ako je Bing, Facebook a Yahoo! Maps.

Náš klient:

  • má mapy v takmer 200 krajinách,
  • ponúka hlasovo sprevádzanú navigáciu v 94 krajinách,
  • poskytuje aktuálne dopravné informácie v 33 krajinách a má zmapovaných a k dispozícii asi 49 000 unikátnych stavieb v 45 krajinách.

Ness tím v Košiciach pracoval a pracuje na množstve zaujímavých projektov, kde sa radia nielen rôzne interné nástroje, ktoré spracovávajú alebo vyhodnocujú dáta, ale aj viaceré koncové dátové produkty využívané spoločnosťami tvoriacimi koncové navigačné systémy do áut, či adaptívne tempomaty šetriace pohonné hmoty a podobne.

Kariéra