Finance

Riešenia na prevenciu prania špinavých peňazí

NICE Actimize je svetovým lídrom v poskytovaní riešení na boj s finančnou kriminalitou. Používateľmi produktov sú najväčšie svetové banky a finančné inštitúcie. Produkty a riešenia sú zamerané na odhaľovanie prania špinavých peňazí, odhaľovanie a prevenciu finančných podvodov a tiež na zabezpečenie súladu s regulačnými pravidlami.

Košický tím je pevnou súčasťou veľkého globálneho tímu. Vznikol pred viac ako desiatimi rokmi ako desaťčlenná skupina vývojárov a testerov, v súčasnosti má už vyše 100 členov pokrývajúcich činnosti z takmer všetkých fáz produktového cyklu.

Venujeme sa naďalej vývoju a zabezpečovaniu kvality niekoľkých najväčších produktov hlavne z oblasti odhaľovania prania špinavých peňazí, máme tímy technických implementátorov zabezpečujúcich inštaláciu a konfiguráciu produktov u koncových zákazníkov v rôznych častiach sveta, ako aj tímy poskytujúce zákaznícku podporu.

V priebehu desiatich rokov sme si so zákazníkom vybudovali pevný partnerský vzťah a stali sme sa súčasťou jeho dlhoročného úspechu.

Anti-money laundering and financial fraud solutions

Our client is a world leader in providing solutions in the fight against financial crime. Amongst their product users are some of the world’s biggest banks and financial institutions. These products are used to expose and prevent money laundering and fraud as well as ensure higher levels of regulation and rules observance.

The Košice team is a key part of a large global team and was formed ten years ago as a ten-member team of developers and testers. At present, it has more than 100 members covering activities from almost all phases of the product cycle.

Our task is to develop and upgrade several important products used in exposing cases of money laundering. We have teams of technical implementers providing installation and configuration of products with final customers in various parts of the world, as well as teams providing customer support.

Over the course of ten years, we have built up a strong partnership with our clients and become a key part of their long-term success.

Career