Healthcare

Náborové riešenia pre oblasť zdravotníctva

náš klient je lídrom v oblasti náboru zdravotníckeho personálu v USA už celé desaťročia. Pre nemocnice a rôzne zdravotnícke zariadenia zákazník zabezpečuje riešenia pre nábor personálu, ako napr. lekári, sestričky, asistenti, praktikanti, terapeuti, laboratórni pracovníci, atď. Spoločnosť sídli v meste Midvale v štáte Utah a ponúka svoje služby v 50 štátoch USA i zahraničí.

Tím Nessákov v Košiciach zabezpečuje podporu pre tímy v USA na projekte Connect využívajúc najnovšie technológie Javascript, AWS (Node.js, Vue.js).

Solutions for healthcare

Our client has been a leader in medical recruitment in the United States for decades. For hospitals and various medical facilities, the customer provides recruitment solutions, such as doctors, nurses, assistants, trainees, therapists, laboratory workers, etc. The company is headquartered in Midvale, Utah, and offers services in 50 US states and abroad.

The Ness team in Košice provides support for teams in the USA on the Connect project using the latest Javascript, AWS (Node.js, Vue.js).

Career