Marketing

Riešenia pre manažment špičkových reklamných kampaní

Kinetic Worldwide je digitálnou reklamnou agentúrou, ktorá pomáha spájať klientov a ich značky s ich cieľovými skupinami v dynamickom prostredí. Svetový líder v oblasti digitálnych inovácií v oblasti Out-of-Home Advertising (OOH) chápe reálne potreby klientov. Využívajúc dáta a moderné technológie, Kinetic pomáha klientom vyvíjať kampane, ktoré aktivizujú ich zákazníkov a odkrývajú nové možnosti OOH s dôrazom na efektivitu a merateľnosť. Kinetic je globálnou agentúrou s 34 sídlami po celom svete poskytujúc svoje služby stovkám klientov a značiek.

Všetky služby Kineticu sú samostatne využiteľné možnosti propagácie. Spojené v jeden celok však vytvárajú silný synergický efekt.

Komunikačné plány: profily cieľových skupín a ich vzťah k značke; optimalizácia kontextu obsahu v záujme čo najefektívnejšieho zásahu cieľových skupín.

Reklamné kampane a služby: OOH kampane s dôrazom na obsah a umiestnenie na viditeľných miestach; vytváranie a prispôsobenie obsahu všetkým relevantným nosičom a umiestneniam; využitie sociálnych sietí pre zber dát a spätnej väzby.

Špeciálne služby: kampane šité na mieru rôznym cieľovým skupinám zohľadňujúce ich preferencie.

Kariéra