VIDEO: Ness Family Day 2022


Ness Family Day je tradičnou firemnou akciou, na ktorú sú okrem zamestnancov pozvaní aj ich rodinní príslušníci. V poradí 3. Family Day sa konal v areáli Koinonie Jána krstiteľa pri Vyšnom Klatove a pre viac ako 500 účastníkov bol pripravený pestrý program, zábavné atrakcie, skvelé jedlo a kopec súťaží.