PF 2024

Spoločnosť Ness Košice praje všetkým svojim zamestnancom, dodávateľom, partnerom a priaznivcom bezstarostné prežitie Vianoc. Ďakujeme za odvedenú prácu a tešíme sa na spoločné prekonávanie výziev v roku 2024.