Nessáci školili základné princípy metodiky SCRUM

Diana s Kristiánom viedeli workshop/prednášku na tému SCRUM na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie v rámci predmetu Analýza a návrh informačných systémov. Sme hrdí na to, že sa Ness Košice a jeho zamestnanci v rámci Zlatého partnerstva s Fakultou elektrotechniky a informatiky podieľajú na obohacovaní vzdelávacieho procesu o skúsenosti z praxi.