Ness Košice s ocenením AAA Gold Excellence

Košický Ness konzistentne a dlhodobo získava ocenenia týkajúce sa najmä finančnej stability, bonity a podory komunity (AAA certifikát, Bonitný podnik, Spoločensky zodpovedný podnik, atď.). V októbri 2021 vykonala mezdinárodná spoločnosť Dun & Bradstreet jedinečné hodnotenie, do ktorého boli zapojené len spoločnosti s najvyšším ratingom, ktorý museli dosiahnuť minimálne 3 roky po sebe. Hodnotenie prebehlo podľa medzinárodne uznávaných kritérii obchodno-dátovo analytickej spoločnosti Dun & Bradstreet v rámci celého sveta vrátane Čiech a Slovenska.

Ness Košice získal ocenenie AAA Gold Certificate of Excellence a zaradil sa do rodiny 0.3% ekonomicky aktívnych subjektov na Slovensku.  

Skóringový stupeň AAA je Dun & Bradstreet ekonomické hodnotenie prestavujúce minimálne riziko pravdepodobnosti úpadku v nasledujúcich 12 mesiacoch. Neoddeliteľnou súčasťou tohto hodnotenia je posúdenie platobnej schopnosti, finančnej stability, hospodárskej úrovne ekonomicky spätého okolia, miery zadlženosti a ďalších obchodných rizík.

Zuzana Želinská, Associate Vice President – Business Finance & Operations: “Všetky ocenenia sú výsledkom dlhodobej, koncepčnej, tvrdej práce a kontinuálneho rozvoja ľudí a procesov v rámci slovenskej a európskej legislatívy. Ďakujem všetkým kolegom, no predovšetkým vysoko-kvalifikovanému, excelentnému, finančnému tímu za ich konzistentnú prácu.”  

Ďalšie ocenenia:

Spoločensky zodpovedný podnik – hodnotenie ekonimickej stability a vzťahov s obchodnými partnermi i komunitou. Z takmer 305 000 hodnotených firiem na Slovensku toto ocenenie získa len 2,41% spoločností. Ness Košice toto ocenenie získava pravidelne od roku 2015.

Bonitný podnik – hodnotenie zamerané na finančné ukazovatele a stabilitu spoločnosti. Ness Košice toto ocenenie získava pravidelne od roku 2015 ako člen rodiny predstavujúcej len 1,29% z 860 000 hodnotených firiem.

AAA certifikát – striktné hodnotenie hĺbkových ekonomických ukazovateľov, ktoré košický Ness získal už 3 roky po sebe.

Vizitka:

Zuzana Želinská získala ocenenie magazínu Trend CFO roka 2015 a bola finalistkou ankety magazínu Slovenka pod názvom Slovenka roka 2021. V roku 2016 bola Zuzana Želinská zvolená za Košičanku roka v kategórii “business”. V roku 2019 bola ocenená predsedom Košického samosprávneho kraja za rozvoj biznisu a prácu v charitatívnej oblasti v Košickom kraji.