Ness Košice opäť obhájil ocenenie Bonitný podnik

Akadémia ekonomických informácií a analýz opätovne hodnotila prísnymi kritériami ekonomické výsledky za rok 2022 u viac ako 900.000 subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu. Vyhovelo im len 2,1 % podnikov.

„Bonitný podnik“ je druh hodnotenia akadémie, ktorý poskytuje obraz o finančnej kondícii spoločností, upozorňuje na stabilitu, rast a schopnosť podnikov plniť si svoje záväzky a ako marketingový nástroj selektuje spoľahlivých partnerov na trhu.

Spoločnosť NESS KE, s.r.o. prešla týmto hodnotením s pozitívnym výsledkom, čo nás radí medzi subjekty, ktoré sú spoľahlivé a finančne najstabilnejšie.

Zuzana Želinská, AVP – Business Finance & Operations: „Uplynulý rok bol vzhľadom na zmenu majiteľa Ness Digital Engineering pomerne veľkou výzvou vo viacerých smeroch. Popri nemalých a mimoriadne dôležitých povinnostiach museli naše tímy pripravovať kvantum ad hoc reportov, analýz a dátových tabuliek vo veľmi krátkom čase. Taktiež relfektovať na zmeny procesov a celkovú dynamiku, ktorú zmena vlastníka priniesla. Som však hrdá na všetkých, ktorí s vysokým nasadením a profesionalitou splnili očakávané úlohy a ciele a mnohokrát ich aj kvalitatívne prekonali. Som taktiež hrdá, že ocenenia za rôzne finančné i nefinančné ukazovatele získavame so železnou pravidelnosťou. Nie sú však samozrejmosťou a každé jedno z nich sme si vždy poctivo odpracovali. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, všetko vynakladané úsilie a tímovosť, ktoré významne pomáhajú firme upevňovať svoju líderskú pozíciu, zlepšovať sa a naďalej rásť.“