Ness Košice i naďalej Zlatým partnerom FEI-ky

Zástupcovia spoločnosti Ness Košice, RNDr. Tomáš Futáš, PhD. (VP Delivery and Head of Košice Center) a Ing. Zuzana Želinská, PhD. (CFO – EU Corporate Finance, AVP – Business Finance & Operations) sa stretli so zástupcami Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Technickej Univerzity v Košiciach, doc. Ing. Martinom Chovancom, PhD. (Prodekan pre koordináciu projektov a transfer technológií, Zástupca dekana) a doc. Ing. Františkom Babičom PhD. (Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy), aby slávnostným podpisom spečatili predĺženie spolupráce. Zamestnanci Ness Košice, Zlatého partnera FEI-ky, sa v uplynulých rokoch aktívne podieľali na podpore vzdelávanie svojou účasťou na prednáškach, workshopoch i súťažiach.   

Ness Košice: „Podpora vzdelávacích inštitúcií je jednou z našich základných priorít vo vzťahu ku komunite a ekosystému, v ktorom aj spoločnosť NESS KE pôsobí, a zároveň významnú investíciu do budúcnosti. Tešíme sa zo všetkých šikovných absolventov či absolventiek, ktorí/é budú prispievať k rozvoju nášho mesta a regiónu. Zo spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky (FEI) Technickej univerzity v Košiciach sa stáva krásna tradícia, vďaka ktorej sa nám darí konzistentne prispievať k obohateniu obsahu učebného procesu. Skvelý tím našich Nessákov participujúcich na podpore vzdelávania urobí všetko preto, aby sme ako Zlatý partner FEI-ky opäť signifikantne prispeli k excelentným výsledkom fakulty, aj jej študentov.  Tešíme sa na túto spoluprácu a inšpiratívny akademický rok.“

FEI TUKE: „Sme radi, že môžeme potvrdiť predĺženie nášho zlatého partnerstva aj na akademický rok 2023/2024. Zlaté partnerstvo s firmou NESS otvára pre študentov alebo absolventov FEI TUKE nové možnosti kariérneho rastu ako súčasť zaujímavých projektov. Zároveň vytvára priestor pre obojstranne výhodný transfer nových poznatkov alebo praktických zručností. Tešíme sa na nové spoločné aktivity a ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce.”