Nessácke počítače budú pomáhať na Spojenej škole

Spojená škola na Opatovskej ceste v Košiciach združuje až 6 typov škôl (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola, stredná odborná škola a obchodná akadémia).

Školu navštevujú aj telesne postuhnuté deti, o ktorých vzdelávanie a napredovanie sa stará tím starostlivých odborníkov.

Sme veľmi radi, že ich ušľachitlú činnosť môžeme podporiť a veríme, že Nessácke notebooky budú dlho a spoľahlivo slúžiť.

Foto:
PaedDr. Mária Čabalová, riaditeľka školy
Stanislav Mucha, Marketing & PR Director, Ness Košice