Nessáci do divadla!

Ness Košice je hrdým partnerom Štátneho divadla v Košiciach a rozhodol sa podporiť ho aj zakúpením abonentiek a vstupeniek pre svojich zamestnancov.

Stanislav Mucha, PR & Marketing Director, Ness Košice: „V tejto neľahkej dobe je a bude dôležité podporovať športové, kultúrne, vzdelávacie a neziskové organizácie. Kúpa abonentiek alebo permanentiek je skvelým benefitom pre zamestnancov, ktorý je možné financovať zo sociálneho fondu. Šport a kultúra sú určené pre ľudí a bez divákov nemajú zmysel. Ak chceme spoločne zvládnuť túto neľahkú dobu, musíme si navzájom pomáhať. Využitie permanentiek na hokej a futbal je v Nesse zatiaľ 100%-né. Odporúčame všetkým zamestnávateľom.“

Cenníky vstupeniek a abonentiek sme našli na stránke. https://www.sdke.sk/sk/cenniky