Ness Košice opäť s Pečaťou bonity

Aj v roku 2020 si košický Ness počínal po stránke ekonomických výsledkov vynikajúco. Na základe analýz dát hodnotených podľa uznávaných medzinárodných modelov NESS KE, s.r.o. prešiel hodnotením s pozitívnym výsledkom a zaradil sa tak medzi subjekty, ktoré sú finančne najstabilnejšie, čím mu právo patrí Pečať bonity za rok 2020 udeľovaná Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou.

Ness Košice tak patrí k 1,29 % spoločnostiam (z 858 285 posudzovaných firiem), ktoré sa pohybujú v zóne ekonomickej istoty a spoľahlivosti.