Ness Košice i naďalej zlatým partnerom Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE

Podpora vzdelávania a spolupráca s Technickou univerzitou je jednou z prioirít košického Nessu.

Perspektívne výsledky a chuť na ďalšie rozvíjanie spoločných aktivít s Fakultou elektrotechniky a informatiky TUKE obe strany potvrdili predĺžením „zlatého partnerstva“ o ďalší rok.

Tomáš Futáš, Vice President – Delivery & Head of Kosice Center, Ness Košice: „Náš záujem o spoluprácu s Technickou univerzitou, najmä Fakultou elektrotechniky a informatiky, akcentovala aj letná návšteva CEO Ness Digital Engineering Ranjita Tinaikara, ktorý sa stretol s pánom rektorom Kmeťom. Technológie napredujú obrovským tempom vpred a Ness patrí medzi svetových lídrov v oblasti softvérového inžinierstva. Najnovšie trendy, technológie a „best practice“ chceme zdieľať s univerzitou, jej študentmi a pedagógmi. Plánujeme viacero aktivít, ktoré budú prezentovať naši špičkoví špecialisti z praxe.“ 

Zuzana Želinská, Associate Vice President – Business Finance & Operations, Ness Košice: „Popdora vzdelávania je jednou z našich dlhodobých CSR aktivít.Sme preto veľmi radi, že s TUKE a jej zástupcami môžeme na týchto našich spoločných prioritách aktívne pracovať a rozvíjať ich. Rovnako sa veľmi teším, že sa v poslednej dobe rozbehlo viacero výborných iniciatív a aktivít založených na medzisektorovej spolupráci. Som si istá, že to prinesie skvelé výsledky z krátko i dlhodobého hľadiska, a to nielen pre IT komunitu, ale celú spoločnosť a región.“   

František Babič, Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy, FEI TUKE: „Spolupráca s firmou Ness Košice predstavuje pre našu Fakultu elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach, dôležitý spôsob ako naši študenti spoznávajú svet informačných a komunikačných technológií aj z pohľadu reálnych projektov, praktických zručností a nových technologických riešení. V akademickom roku 2022/2023 budeme túto spoluprácu rozvíjať vo forme pozvaných prednášok, praktických workshopov, ocenenia výnimočnej záverečnej práce alebo budovania povedomia o firme ako perspektívnom zamestnávateľovi pre študentov našej fakulty.“