Košický Ness obhájil ocenenie AAA Gold Certificate of Excellence

AAA Gold Excellence certifikát má možnosť získať iba 0,3% z ekonomicky aktívnych subjektov v Slovenskej republike. Neoddeliteľnou súčasťou tohto hodnotenia je posúdenie platobnej schopnosti, finančnej stability, hospodárskej úrovne ekonomicky spätého okolia, miery zadlženosti a ďalších obchodných rizík. 

Spoločnosť dosahujúca tento AAA Gold Excellence  certifikát predstavuje podľa metodiky Dun & Bradstreet dôveryhodný a nízkorizikový podnikateľský subjekt vhodný k spolupráci so všetkými typmi obchodných partnerov. 

Zuzana Želinská, Associate Vice President – Business Finance & Operations: “Po ocenení Bonitný podnik sa nám podarilo obhájiť aj AAA Gold Certificate of Excellence za rok 2021, ktorý je považovaný za jedno z najhodnotnejších a najprestížnejších ocenení vo svete financií a finančných procesov. Ďakujem všetkým, ktorí sa svojou prácou o to pričinili. Je náročne  čo I len raz získať podobné ocenenia, no obhájiť a nepoľaviť je niekedy ešte väčšia výzva. Naďalej však budeme robiť všetko preto, aby sme vysoko nastavené štandardy nielen udržali, ale aj ich posúvali znova vpred a vylepšovali.”