Košický Ness navštívili experti z World Bank a ICKK

Delegácia pod vedením generálneho riaditeľa Inovačného centra Košického kraja (ICKK) Petra Breyla bola zložená z konzultantov a expertov World Bank. 

Nosnou témou stretnutia bola vzájomná spolupráca a podpora World Bank súkromnému sektoru a jeho intergrácia do nového ekosystému, v ktorom sa ICKK za pomoci World Bank snaží vytvoriť priaznivé podmienky pre subjekty, školy, kraj a obyvateľov. Konštruktívna debata vyustila do ďalšieho stretnutia, ktorého témou bola prezentácia projektov, technológií a inovácií, ktoré Ness ako najväčšia “software engineering” spoločnosť v regióne využíva pre svojich renomovaných zahraničných klientov. 

Peter Breyl, generálny riaditeľ ICKK: “Predstavitelia World Bank v rámci programu Catching-up regions spolupracujú už takmer rok s Inovačným centrom Košického kraja na tvorbe plánu aktivít, ktoré zvýšia regionálny inovačný potenciál. Vďaka spoločnosti Ness Digital Engineering, ktorá je jedným z lídrov software developmentu v Košiciach, mali možnosť získať dôležité informácie o stave spolupráce medzi výskumnými inštitúciami a súkromných sektorom. Práve Excellence Hub spoločnosti Ness, v ktorom sa zaoberajú napríklad témou Digital Twin, sú ukážkovým príkladom toho, ako by spoločnosti mali v regióne zodpovedne pristupovať k rozširovaniu vzdelávania a kreativity pre svojich zamestnancov.”

Tomáš Futáš, VP Delivery & Head of Košice Center: “V Nesse pracujeme s najnovšími technológiami a našim zákazníkom pomáhame v digitálnej transformácii, riešime komplikované zadania a výzvy. V rámci košického centra, ktoré je vlajkovou loďou korporácie, pôsobí aj Center of Excellence zamerané na inovácie v oblasti dopravy a výroby (transportation and manufacturing). Sme zlatým partnerom Technickej univerzity, aktívne sa zapájame do rôznych lokálnych iniciatív zameraných na rozvoj vzdelávania a podporu inovácií v regióne. Ness je otvorení spolupráci a sme radi, že sme sa mohli o naše skúsenosti a inovácie podeliť so zástupcami ICKK a World Bank.” 

Členovia návštevy:

  • Peter Breyl – generálny riaditeľ Inovačného centra Košického kraja (ICKK)
  • Grzegorz Wolszczak – projektový líder pre oblasť R&D – Catching Up Regions vo WB (World Bank)
  • Jordanka Tomková – konzultantka WB
  • Dorota Barbara Tekieli Bisinska – konzultantka WB
  • Krzysztof Malicki – konzultant WB