12. ročník Ness Summer Clubu úspešne zvládnutý

S úsmevom na tvári môžeme uzavrieť 12. kapitolu krásneho príbehu Ness Summer Clubu. Malí Nessáčikovia pod vedením animátorov do klubovej kroniky opäť zapísali desiatky krásnych príbehov, priateľstiev a spomienok. Veľmi nás teší, že tento unikátny program starostlivosti o deti zamestnancov ostane už navždy v pamäti malých Nessákov a ich rodičov. Na závrečnej party s Ujom Ľubom a neodmysliteľnou tortou sme sa poďakovali všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.

Gabriela Voláková, Operations Lead a koordinátorka projektu, Ness Košice: „Tento rok nám pandemická situácia umožnila otvoriť klubík aj v priestoroch Nessáckeho officu. To nám umožnilo, aby bol tento ročník  výnimočný tým, že detičky boli rozdelené do dvoch tried. Malú triedu vo veku  od 3 do 5 rokov navštívilo za celé leto celkom 74 detí, vo veľkej triede sme mali  167 detí vo veku 6 až 12 rokov. 

V rámci programu deti navštívili množstvo zaujímavých atrakcií a historických pamiatok. Všetky výlety boli obohatením o nové vedomosti nie len pre deti, ale aj pre našich animátorov.

Veľa sa spolu smiali a hrali, najlepším priateľom pre menších bola tento rok plastelína, na ktorú sa namotali aj staršie deti. Zatancovali si aj just dance a spievali spolu s Mirom Jarošom, spolu oslávili hneď niekoľko sviatkov, menín a narodenín.

V mene spoločnosti Ness ďakujem všetkým zúčastneným, organizátorom, vedúcej a animátorom – každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k tomu, aby bol Ness  Summer Club takým aký je. Veľmi sa tešíme, že je zo strany rodičov o tento benefit tak veľký záujem, a to aj vďaka spätnej väzbe, ktorú nám poskytujú a pomáhajú nám Ness Summer Club zlepšovať každým rokom.“